Om Träd Reklam

sid om sepiaAtt vara liten ger ett försprång. Färre händer på jobben gör att arbetet går snabbt och flexibelt. Och om det behövs finns ett stort kontaktnät av pålitliga leverantörer. Med bred kunskap och stor erfarenhet erbjuder vi hög kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar med stora organisationer såväl som enskilda småföretagare. Träd Reklam har också ett djupt samhällsengagemang och erbjuder årligen praktikplatser till grundskoleelever.

Om Maria Löfström

Att kommunicera genom text och bild går som en röd tråd genom mitt yrkesliv. Till en början låg tyngden på form och hantverket som grafiker men genom åren fick det skrivna ordet en allt större betydelse. 1999 startade jag företaget Träd Reklam där jag utför större och mindre uppdrag – från ren formgivning till strategiska kommunikationsinsatser inom den offentliga-, privata- och ideella näringen.